Sztuka Jedzenia Basic

Ubytek, deficyt energetyczny.

By ustalić wartość deficytu energetycznego należy znać wielkość podstawowego i całkowitego zapotrzebowania energetycznego organizmu. Podstawowe zapotrzebowanie energetyczne (PPM) to minimum kaloryczne, które warunkuje prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych takich jak oddychanie, bicie serca i krążenie krwi, powstawanie nowych komórek i tkanek, utrzymanie stałej temperatury ciała.

Wartość PPM można łatwo oszacować stosując odpowiednie wzory. Przeciętnie podstawowe zapotrzebowanie energetyczne wynosi ok.2000 kcal dla mężczyzn i ok. 1500 kcal dla kobiet. Wartość PPM nie uwzględnia żadnej aktywności fizycznej, dlatego by mówić o całkowitym zapotrzebowaniu energetycznym należy uzyskaną wartość PPM pomnożyć przez odpowiednie współczynnik aktywności fizycznej.

Współczynnik ten przyjmuje wartość równą 1,4 dla niskiego poziomu aktywności fizycznej; 1,7 dla średniego poziomu aktywności fizycznej i 2,0 dla wysokiego poziomu aktywności fizycznej. Znając całkowite zapotrzebowanie energetyczne można ustalić wartość deficytu energetycznego. Zaleca się aby nie był on wyższy niż 500 kcal.

Deficyt energetyczny na tym poziomie jest relatywnie łatwy do osiągnięcia, a długotrwale stosowany w połączeniu z aktywnością fizyczną daje doskonałe efekty.

Należy jednak pamiętać, że organizm przystosowuje się do nowych warunków i po pewnym czasie odchudzania trzeba na nowo zweryfikować zapotrzebowanie energetyczne organizmu.

Sztuka Jedzenia Dieta Skrojona Na Miarę Gabinet Supernowa Catering Dietetyczny
Wszytkie prawa zastrzeżonie. Copyright © 2014 r. “Sztuka Jedzenia” Kopiowanie bez zgody właściciela serwisu surowo zabronione.
Projekt i wykonanie: bluestudio.pl